News

 

05/12/2009 mevabasu

 

 

  http://sagarmatha.mos.com.np/ntvarchive/extCalendar.php

 


Until the Sugauli Sandhi (treaty)

Until the Sugauli Sandhi (treaty) was signed, the territory of Nepal also included Darjeeling, and Tista to the east, Nainital to the south-west and Kumaun, Garwal and Bashahar to the west. However, today these areas are a part of India. As a result, Nepal shares no boundary with Bangladesh now and the two countries are separated by a narrow strip of land about 21 kilometres (13 mi) wide, called the Siliguri Corridor‎ or Chicken's Neck. A huge majority of Nepalese still live there (almost 2 million). Efforts are underway to make this area a free-trade zone.[28] The border dispute between India and Nepal has often been a cause of tension between the two countries.

Sugauli Treaty

The Sugauli Treaty (also spelled Segowlee and Segqulee) was signed on December 2, 1815 and ratified by March 4, 1816, between the British East India Company and Nepal, which was a kingdom during that era. This ended the second British invasion of the Himalayan kingdom during the Anglo-Nepalese War (1814-1816). The signatory for Nepal was Raj Guru Gajaraj Mishra aided by Chandra Sekher Upadhyaya and the signatory for the Company was Lieutenant-Colonel Paris Bradshaw. The treaty called for territorial concessions (areas which Nepal attacked and captured from India) on the part of Nepal, the establishment of a British representative in Kathmandu, and allowed Britain to recruit Gurkhas for military service. Nepal also lost the right to deploy any American or European employee in its service (earlier several French commanders had been deployed to train the Nepali army).

Under the treaty, about one-third of Nepalese territory was lost, including Sikkim (whose Chogyals supported Britain in the Anglo-Nepalese War); territory to west of the Kali River like Kumaon (present Indian state of Uttarakhand), Garhwal (present Indian state of Uttarakhand); some territories to the west of the Sutlej River like Kangra (present day Himachal Pradesh); and much of the Terai Region. Some of the Terai Region was restored to Nepal in 1816 under a revision of the treaty and more territory was returned in 1865 to thank Nepal for helping to suppress the Indian rebellion of 1857.

The British representative in Kathmandu was the first Westerner allowed to live in the kingdom. The first representative was Edward Gardner, who was installed at a compound north of Kathmandu. That site is now called Lazimpat and is home to the British and Indian embassies. The Sugauli Treaty was superseded in December 1923 by a "treaty of perpetual peace and friendship," which upgraded the British resident to an envoy. A separate treaty was signed with India (independent by now) in 1950 which restored fresh relations between the two as independent countries.

 

Unequal Treaty
Sigauli Treaty is known as an unequal treaty because it resulted in Nepal having to make major concessions and gaining very little in return. The British got the facilities of corridor in the east and in the west. No provision of facility and concession was made for Nepal. The territory of Nepal that had been unified and expanded to Teesta in the east, Kangara Fort in the West and nearly to the confluence of Ganga and Jamuna in the south, was curbed on all the three sides. So far as the international treaty is concerned, any treaty should be done on the basis of equality, mutual goodwill and understanding, but the British forced Nepal into the treaty under compulsion and duress. Therefore, experts on international treaty view that Nepal may not be forced to recognize the Sugauli treaty as a sound treaty.

 

 

updated by

Raj Ghale

 

 

 

०६, सस्थाको रणनिती:

, यस सस्थालाई निरन्तर रुपमा बढाउन प्रयास गर्ने।

, यस सस्थाको मद्दतबाट नेपालीहरुको कार्यक्रमहरुलाई आयोजक गर्न गराउन मद्घत गर्ने

, यस गुरुङ्भेट्घाटको तर्फबाट सल्लाह सुझाब तथा मानबिय श्रमदान सहयोग गर्ने गराउने मद्घत गर्ने।

, यस कतारमा बसोबास ,कार्यरत गर्दै आएको कुनै पनि नेपाली दाजु भाई तथा दिदिबहिनीहरुलाई आपत बिपत परेको खण्डमा तथा नेपालीहरु बिरुद्द कुनै पनि बाधा अड्चन आउने कार्यहरु गरेमा उक्क्त कार्यको बिरुद्द बिभिन्न सँघ सस्था तथा सम्बन्धित निकाय नेपाली राजदुताबास सँग हातेमालो गर्दै कुनै पनि कार्यक्रमहरु गर्न गराउन मद्घत गर्ने।

 

०७सदस्यताको योग्यता :

कतारमा कार्यरत कुनै पनि गुरुङ् नेपालीहरु कतार सरकारले काम गर्ने अनुमती दिएको ब्यक्क्तीहरु यस सस्थाको सदस्य बन्न सकिने छ।

 

०८, सदस्यको प्रारम्भ निम्न बमोजिम जम्मा तीन किसिमको सदस्य हुनेछ।

, साधारण सदस्य

, सक्रीय सदस्य

, कार्यकरीणी सदस्य

, साधारण सदस्य- सस्थको बिधान बमोजिम सदस्यता पाउने कुनै पनि गुरुङ्हरु यस्    सस्थाको   साधारण सदस्यता हुनेछ। साधारण सदस्यत बन्नको   सस्थाले समिती कोटा तथा बन्देज लगाइने छैन।

, सक्रीय सदस्य - साधारण सदस्यताबाट छनोट भई कार्य समितिबाट अनुमोदन भएको ब्यक्ती सक्रीय सदस्य रहनेछ। सक्रीय सदस्यताको सख्या देखी जना सम्मको आवश्यक हेरी राख्न सकिनेछ।

, कार्यकारणी सदस्य- साधारण सदस्यहरु मध्यबाट कार्यकारणी सदस्यको लागि छनोट भएका ब्यक्ती मात्र कार्यकारणी सदस्य हुनेछ। कार्यकारणीको सख्या देखी ११ जना सम्मा हुनेछन।

, आमन्त्रित सदस्य - कतार सरकारबाट काम गर्ने अनुमती प्राप्त गरेका नेपाल अधिराज्य भित्रको जो कोहि अन्य जिल्लाको गुरुङ्हरु तथा नेपाली नागरिक आमन्त्रित सदस्य बन्नेछ।

 

०९, सदस्यता प्राप्त गर्ने बिधी:

कार्यकारणी समितिले गरेको निर्णय अनुसार बेलाबखतमा सदस्यता शुल्क तिरी यस बिधानमा उल्लेखित योग्यता पुग्ने ब्यक्तीलाई मात्र सदस्यता प्रदान गरिनेछ।

 

१०, सदस्यताको समाप्ती :

, निम्न लिखित अवस्थाहरुमा कार्यकारणी सक्रीय साधारण सदस्यताहरुको पद तथा साधारण सदस्यताको समाप्त हुनेछ।

, सस्थालाई नियमित रुपमा बुझाउनु पर्ने सदस्यता शुल्क नबुझएमा।

, नैतीक पतन, कानुन बिपरित काम गर्ने फौजिदारी अभियोग लागे वा भएमा

, कार्यकारणी समितिमा साधारण सदस्यता खारेजको लागी दुई तिहाइ बहुमत स्बिक्रत गरेमा।

, सस्था बिपरित कुनै पनि बाधा अड्चन कानुन कार्यहरु गरेमा

, कतार बसेर काम गर्न नपाउने अथवा भिषा सकिएमा।

  

 

 

 

 

 


अब आउने दिनहरुको हाम्रो मिसन
हामी कतारको टिमको उदास्यहरु


क, सम्पूर्ण साथीहरुलाई एउटै पन्क्तीमा उभाउने।


ख,{A ग्रुपको साथीहरुलाई धर्मिक सस्क्रितक राजनीतिक आर्थिक भाषा लिपी जुन हाम्रो हक अधिकारको कार्यप्रती हामीले प्रशिक्षाण दिने।


ग, जती पनि हाम्रो समुहमा तन मन धन लागएर हाम्रो मिसनको निम्ती जजारुक हुन्छ यहाँहरुलाई सफत ग्रहनका साथ्  साथीहरुलाई  आर्थिक  ब्यपस्थ बारे पनि जानकारी गराउने छन।


घ, हाम्रो लडाईं मुक्क्तिको लडाईं हुने छन। मागोल समुदायको हक अधिकारको निम्ती आर्थिक धर्म राजनीतिक भाषा र मुलबासीहरुको मुक्तिको लागि अन्तिम लडाईं हुने छन।


ङ्, हाम्रो मिसनको लागि एकतको अबस्यक भएकोले हामीले सम्पूर्ण युनिटिको सम्पूर्ण साथीहरुलाई एक्रित गर्नु पर्ने हुन्छ। र यस्को लागि हामीलाई युनिटिको भिजनको अबस्यक भएकोले भिजन युनिटिको नै रहने छन। र मिसन हाम्रो नै हुने छन।

         यस्लाई नै रणनिती भनिन्छ।
धन्यवाद!!!
राज घले